Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Reacties van de politieke partijen op het Buurtmanifest

Als buurtbewoners willen we een aangename en warme wijk waar gezinnen rustig en aangenaam wonen, leven en werken. Waar mensen met plezier voorbij komen, met groene accenten en aandacht voor de laatste restjes open ruimte. Dat vergt creativiteit van de buurtbewoners en ondersteuning door de stad. Maar ook regelmatig een reactie tegen steeds meer bebouwing, meer verkeer, minder rust en groen. Met de buurtvereniging “Werkgroep Sint-Pieters-Buiten” willen we onze schouders hieronder zetten. We hebben onze ambitie en zorgen in een buurtmanifest gegoten, en vertalen dit ook in concrete acties.

Een flyer werd deze zomer bij u gebust en u kan het buurtmanifest verder nalezen hier

We vroegen de voornaamste politieke partijen die opkomen bij de gemeenteraadsverkiezigen van 2012 naar een reactie. U vindt ze hierbij onverkort zoals ze ons werden overgemaakt. De volgorde van de reacties is gebaseerd op de nationale lijstnummers van deze verkiezingen.

Buurtmanifest voor een leefbare wijk

Onze globale doelstelling

We willen een aangename buurt waar mensen graag blijven wonen, leven, werken en waar mensen ook met plezier voorbij komen.

Onze aanpak:

Onze wijk is traditioneel een rustige, gastvrije woonwijk. Bewoners komen doelbewust naar deze wijk vanwege de nabijheid van openbaar vervoer, de aanwezigheid van scholen, … waardoor auto’s wat meer op stal blijven of gewoonweg niet meer nodig zijn.

Daarnaast is onze wijk voor de Stad en regio uiterst belangrijk als:

  • mobiliteitsknooppunt voor pendelaars
  • toegangspoort voor bezoekers die in Gent aankomen met de trein, tram of bus
  • scholenomgeving voor studenten en scholieren