Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

WG SPB OpenbaarGroen UPDATE v1 08mei21 detail[de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

Om de woon- en leefkwaliteit in onze dichtbevolkte en -bebouwde wijk in stand te houden is een ruim aanbod openbaar buurtgroen essentieel. Op basis van deze kaart stellen we echter vast dat de huidige lokale groenvoorzieningen ontoereikend zijn. Het creëren van méér buurtparken en woongroen in onze wijk is daarom noodzakelijk.

Vijf jaar geleden brachten we onze vergroenings- en onthardingsvoorstellen voor Sint-Pieters-Buiten samen in één bevattelijk overzicht; aan de basis daarvan lag onze brief hierover aan Stad Gent.

Benieuwd hoever we intussen staan ? Wat hebben we al bereikt, waar werken we nog steeds aan en waar zien we nieuwe, bijkomende mogelijkheden ? Een overzicht:

De werken aan en rond Station Gent St-Pieters zullen niet alleen steeds later af zijn (initieel voorzien voor 2015, gaandeweg 2020 - 2024 - nu 2027?), ze blijken ook alsmaar later gestart te zijn - ten minste als we het meest recente Infofoldertje van Project Gent St-Pieters mogen geloven.

PGSP Infofolder jan21Daarin staat onomwonden (Afb rechts): “In 2007 was de afbraak van het oude postgebouw (…) het startsein voor de werken in het kader van het Project Gent Sint-Pieters”.

VLM site luchtfotoOp dit moment loopt het openbaar onderzoek voor het RUP Groen van Stad Gent. Dankzij dat plan wordt liefst 373 hectare groen en natuur - zo'n 560 voetbalvelden - extra beschermd of gecreëerd. Het gaat onder meer over het Reigerspark (Afb hiernaast), de twee groenzones op Overwale (Voskenslaan) en het bosgebied tussen HOGent en de R4. 

Samen met Natuurpunt Gent vragen we iedereen om het plan te steunen door een steunschrift in te dienen,

Reigerspark PresentatieStadGent 01dec20In 2019 ontwikkelden we allen samen een plan voor ons park. Dankzij het Burgerbudget van de Stad Gent kregen we daarbij professionele ondersteuning.

Ondertussen ging de Stad Gent over tot aankoop van het park. Van onze kant ruimden we het op, plantten we extra bomen en werkten we aan een kleurrijk mozaïekmuurtje. 

Station Gent St Pieters LightDe NMBS en Gentse burgemeester maakten begin dit jaar bekend dat “Dankzij een constructieve samenwerking tussen de projectpartners is er een kwalitatieve oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassingen aan het stationsontwerp”.

Alle treinreizigers en buurtbewoners waren verheugd om te vernemen dat er eindelijk zou worden verder

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, Project Gent Sint-Pieters (PGSP)      [de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

FonteinVoorbeeldAls buurtverenigingen volgen wij de ontwikkeling van de “Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte" van nabij. Zeker het luik "Klimaatrobuuste wijk”, dat de principes en krachtlijnen voor de ontwikkeling PGSP voor de komende decennia moet vorm geven, spreekt ons erg aan.

We zijn immers een

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, luik Mobiliteit, Project Gent Sint-Pieters (PGSP) [de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

DeelgebiedenPGSP Masterplan2018Als buurtvereniging volgen wij de ontwikkeling van de “Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, luik Mobiliteit” van dichtbij. Die moet de principes en krachtlijnen vorm geven voor de ontwikkeling PGSP voor de komende decennia.

Economische winstmaximalisatie gaat voor op ecologisch denken. De schaamte voorbij... 

2015 10 12   Verdwijnen biologisch waardevol gebied Redemptoristen

Update 27/10/20: De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen sprak zich uit over het beroep van de vzw Redemptoristen: de omgevingsvergunning wordt ook in beroep geweigerd. Een terecht oordeel waarvan wij met tevredenheid acte nemen.

De vzw Redemptoristen Vlaanderen