Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De “Beleidsnota Openbaar groen - 40 Acties voor meer en mooier groen in Gent (2014-2018)” van Schepen Balthazar -bevoegd voor Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, Stad Gent- bevat tal van interessante actiepunten die ons aanspreken. Veel van deze punten blijken vrijwel naadloos aan te sluiten bij ons “Buurtmanifest voor een leefbare wijken we willen die dan ook graag samen met de Stad zo snel mogelijk in de praktijk brengen.

Webartikel WijkparkIn die “Beleidsnota” stellen wechter vast dat onder “Actie 1. Ontwikkelen van wijk- en buurtgroen”, in de lijst van“ontwikkelen van nieuw groen of vernieuwen van groen in buurten en wijken” (blz. 3), geen enkele locatie uit de woonwijk Sint-Pieters-Buiten is opgenomen. Dit lijkt ons onterecht. De streefnormen die het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid hanteert schrijven immers voor dat elke inwoner openbaar groen van minstens 1 hectare op een wandelafstand van maximaal 400 meter van zijn woning zou moeten kunnen vinden.

Reeds in januari 2012 projecteerde de Groendienst (Stad Gent) deze informatie op een stadskaart en dat levert voor de wijk Sint-Pieters-Buiten (administratief: “Stationsbuurt Zuid”) volgend resultaat op (Afb links).

En zelfs met implementatie van alle lopende maatregelen voor Stad Gent in zijn geheel, ziet de Groendienst voor 2018 geen beterschap wat betreft Sint-Pieters-Buiten (Afb helemaal onderaan tekst).

Op basis van deze kaarten stellen we vast dat “openbaar groen” buiten de maximum wandelafstand van veel buurtbewoners van onze woonwijk valt en dat het ontwikkelen van méér wijk- en buurtgroen daarom een te realiseren noodzaak is.

Een concreet en haalbaar voorstel

Vooruitlopend op de wijkanalyse door de medewerkers van Schepen Balthazar willen we nu reeds de bestaande groenzone op de site van de “Vlaamse Landmaatschappij (VLM)” (zie luchtfoto bovenaan) voorstellen als nieuw buurtparkje.

Dit stukje groen tussen de Ganzendries, Reigerstraat en Hofmeierstraat is momenteel nog in eigendom van de Vlaamse overheid, is volledig afgesloten en wordt vermoedelijk binnenkort verkocht. Het is wellicht het enige resterende stukje groen in die omgeving dat in aanmerking kan komen als nieuw woongroen - de rest van dit dichtbevolkte wijkdeel is immers al nagenoeg volledig volgebouwd.

We stellen voor dat de Stad Gent de bestaande open groene ruimte door aankoop verwerft en voor het publiek openstelt. Er is in de onmiddellijke omgeving heel wat interesse om zich mee te engageren in het beheer van dit stukje groen.

Dit voorstel werd eerder al, in mei 2012, geopperd door buurtbewoners, waarop Tom Balthazar -als toenmalige Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen- twee scenario’s voorstelde: één voor een buurtpark van 2.400m2, en één waarin een buurtpark van zo'n 4.000 vierkante meter mogelijk wordt.

Ondertussen zijn we bijna 3 jaar verder. Dringend tijd voor de Stad om werk te maken van de voorgestelde scenario’s !

 

Neem deel aan de gedachtewisseling op onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/sintpietersbuiten

Lees  ook onze Kanttekeningen bij de “Beleidsnota Openbaar groen - 40 Acties voor meer en mooier groen in Gent (2014-2018)” en aanbod tot co-realisatie en onze flyer "14 concrete en haalbare voorstellen voor méér wijk- en buurtgroen in Sint-Pieters-Buiten".

Afstandsanalyse Groenstructuurplan Wijkparken 2018 Kaart 71

 

(Gepubliceerd op: 02 maart 2015)

Pin It