Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Plattegrond Paul de Smet de Naeyer park Gent Resultaat FietsbewegingenTelsommenDe fietsstromen in de omgeving van het St-Pietersstation zijn aanzienlijk. Buurtbewoners telden er op vrijdagochtend 07/06/19 op een uur tijd maar liefst 416 fietsers die vanuit verschillende richtingen samenkomen. Het verslag van deze telling kan je bekijken op de pagina van de Gentse fietsersbond Fietsbult.

Deze concrete cijfers geven een goed beeld van de reële fietsintensiteit. De aanstaande herinrichting van de lokale omgeving is een goede gelegenheid om in aangepaste fietsinfrastructuur te voorzien om dergelijke omvangrijke - en naar alle verwachtingen nog groeiende - aantallen fietsers in goede banen te leiden.

Het verkeersknooppunt "De Sterre" is de poort naar de stad voor een groot deel van het verkeer dat de stad binnenrijdt vanuit het zuiden. Vóór de heraanleg in 2013 was De Sterre één van de 800 "zwarte kruispunten" in Vlaanderen.

vernieuwde sterre


De "vernieuwde Sterre" is een langgerekte rotonde, ook wel "kluifrotonde" of "turborotonde" genoemd. Langs de rotonde beschikken fietsers over gescheiden dubbelrichtingsfietspaden die de straten niet kruisen op de rotonde zelf, maar aan het begin van de straten. De fiets- en voetgangerstunnel die onder het groene middeneiland van de rotonde loopt, zorgt voor een veilige oversteek van noord naar zuid en omgekeerd. Van oost naar west en omgekeerd blijft de doorsteek voor de zwakke weggebruikers moeilijker. Ook blijft het voor fietsers en voetgangers moeilijk om over te steken langs het zebrapad aan het einde van de Voskenslaan.

Voor het autoverkeer blijft het oprijden van De Sterre vanuit de Voskenslaan dan weer een hachelijke onderneming.

Als werkgroep dringen we aan bij Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyns tot verbetering.

Om de parkeerbehoefte aan het Station Gent-St-Pieters te becijferen voerde Tritel in opdracht van o.m. Stad Gent en Eurostation (voor 99,97% dochter van de NMBS Holding) in 2005 een enquête uit waarin werd gepeild naar het treingebruik en het voortransport van pendelaars en occasionele reizigers(1).

Uit die resultaten bleek dat op dat moment nagenoeg 1.900 mensen in de ochtendspits met de wagen naar het station kwamen. In functie van

StDL1In 2015 wordt normaal gezien werk gemaakt van de langverwachte heraanleg van de fiets- en voetpaden en de parkeerstroken in de Sint-Denijslaan. In mei 2014 was er een info-avond hierover, georganiseerd door de Stad, en konden geïnteresseerde buurtbewoners de plannen voor de heraanleg inkijken.

De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten is uiteraard bijzonder verheugd dat de Stad werk wil maken van deze heraanleg. Het fietspad verkeert al jaren in zeer slechte staat waardoor de meeste fietsers gewoon op de rijweg rijden, wat – gezien de hoge snelheden die vaak worden gereden in de Sint-Denijslaan – tot gevaarlijke situaties leidt. Ook het gebrek aan veilige oversteekplaatsen is een probleem.

Of de "Sterre" haar naam te danken heeft aan de daargelegen (en intussen afgebroken) landelijke afspanning annex estaminet, dan wel aan het 5-armig verkeersknooppunt op die plek, is moeilijk uit te maken en wellicht hebben beide elkaar versterkt: een café op een goedgelegen kruispunt en omgekeerd. Feit is dat huis "In De Sterre" een soort P&R avant la lettre was: een plaats waar de paarden konden worden afgespannen, mét (sedert januari 1913) Terminus van de tramlijn "StPietersstation - Sterre".

De werken aan het station Gent-Sint-Pieters slepen nog aan tot 2024. Dat hebben de projectleiders op 26 juni 2014 bevestigd, zie o.m. De Standaard en Tijd

Twee nuanceringen lijken ons hier gepast:

1) 2024 is niet "twee jaar later dan bij de start van de werken gepland", zoals het Project Gent-Sint-Pieters (PGSP) zelf stelt (zie o.m. in De Standaard, De Morgen en Tijd ) – maar 9 (negen) jaar later dan initieel gepland. Aanvankelijk werd immers nog uitgegaan van 8 jaar werk en werd 2015 als einddatum van de werken naar voorgeschoven, zie o.m.: