Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Op onze Buurtinfoavonden van 29 januari en 27 maart 2014 (zie eerdere artikels op onze website: hier en hier) wisselden telkens meer dan 70 buurtbewoners van gedachten over het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemend aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk, alsook over mogelijke oplossingen. Bovendien leidde onze oproep naar voorstellen uit de buurt tot heel veel ideeën via mail, via de website, mondeling, ... Het mag duidelijk zijn dat het mobiliteitsvraagstuk leeft in onze wijk.

Al deze input voor een betere verkeersleefbaarheid in onze woonwijk werd ondertussen

verwerkt tot één overzichtelijk Synthesedocument, dat vrij kan worden gedownload: klik hier. Je vindt er niet alleen het resultaat van het vele werk, maar ook de gevolgde werkwijze. In de Bijlagen 1 (klik hier) en 2 (klik hier) vind je bovendien alle schriftelijke suggesties en en de samenvattingen van de discussietafels.

Nood aan een beleidsvisie – standpunt vanuit de buurtbewoners

De oorzaken van de sterk toegenomen verkeersstromen door onze woonwijk zijn o.m. het afsluiten van de Voskenslaantunnel, "tijdelijke" wegenwerken (o.a. aan "de Sterre", de Maaltebrug, en rondom het Sint-Pietersstation – vermoedelijk nog tot 2020) en vooral de aanleg van de Vaerwyckweg (capaciteit: ca. 850 auto's/uur/richting).

Merken we daarbij op dat de parking onder het Sint-Pietersstation (met zijn capaciteit van 2700 wagens, "de grootste ondergrondse parking van de Benelux") momenteel nog maar voor minder dan de helft in gebruik is en op termijn dus nog véle honderden extra wagens (per uur ! ) zal "aanzuigen".

Bovendien zal de komst van tal van bijkomende grootschalige vastgoedontwikkelingen binnen en rond onze woonbuurt, zoals de flatgebouwen aan de Fabiolalaan en de ontwikkelingen op "The Loop" (zie ook eerdere artikels op onze website hier en hier), er toe leiden dat we zonder bewonersvriendelijke verkeersmaatregelen nog veel meer doorgaand verkeer moeten verwachten in onze wijk.

Wijkbewoners namen daarom zelf het initiatief tot dit verkeerscirculatieplan en brachten daartoe de buren samen om verschillende opties te bespreken. Het resultaat van deze breed-gedragen rondvraag is een concreet voorstel, dat op behoorlijk korte termijn en zonder grote kosten kan geïmplementeerd worden om de verkeersleefbaarheid en het verblijfsklimaat in onze woonwijk aanzienlijk te verbeteren.

Pin It