Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Dit is de website van de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, een vrijwilligers-vereniging van buurtbewoners uit Sint-Pieters-Buiten aan de zuidzijde van het Gentse Sint-Pietersstation. De werkgroep Sint-Pieters-Buiten ressorteert onder vzw Natuurpunt Gent.

Ons Correspondentie adres is: p/a Myriam Dumortier, Poelsnepstraat 29, 9000 Gent 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Op deze website en binnen de uitvoering van onze activiteit verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door onze vrijwilligers beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • Uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • Uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • Om de inhoud van onze website te verbeteren
 • Om U op de hoogte te brengen van onze activiteiten, zo U daar toestemming voor gaf

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

 • via e-mail:
 • per post: p/a Myriam Dumortier, Poelsnepstraat 29, 9000 Gent

Als u ons uw e-mailadres of postadres meedeelt en aangeeft dat wij u mogen contacteren, kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
Wij delen uw gegevens niet met commerciële partners.

Wenst U van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten

U heeft het recht:

 • om kosteloos kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij bewaren
 • om uw persoonsgegevens bij te werken of corrigeren
 • om uw persoonsgegevens uit onze databank te laten verwijderen, in zoverre er geen wettelijke bepalingen ons verplichten uw persoonsgegevens te bewaren
 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u indienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
Pin It