Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Tussen de ring rond Gent (R4) en het station Gent-Sint-Pieters ligt een stukje natuur van ongeveer 6.8ha: het Natuurpark Overmeers. Het is ingericht als een educatief natuurpark en is publiek toegankelijk.

Bij de herinrichting lag het accent op het herstellen van de oorspronkelijke natuurwaarden, het versterken van en het creëren van een grote variatie aan habitats voor inheemse plant- en diersoorten. De herinrichting kaderde in het masterplan "Project Gent Sint-Pieters". Het moet gezien worden als natuurcompensatie voor de aanleg van de Valentin Vaerwyckweg.

Bij de inrichting werden enkele bijzondere en waardevolle exotische bomen als relict bewaard: een wintergroene eik (kruising tussen mos- en kurkeik), de waarschijnlijk dikste sneeuw-eucalyptus van België en twee parasoldennen. Deze bomen voelen zich hier blijkbaar goed thuis. Door de vroeger opgehoopte grond af te graven werd de oorspronkelijke "laantjesstructuur" opnieuw zichtbaar en zal zich opnieuw de oorspronkelijke moerasvegetatie met ondermeer egelboterbloem, pinksterbloemen, grote egelskop en veel zeggesoorten kunnen vestigen. Van enkele van die soorten zitten trouwens nog levenskrachtige zaadjes in de bodem die kiemen. Op de "heuveltjes" groeien knotelzen. Je vindt hier knotelzen van meer dan 100 jaar oud. Het talud is beplant met inheemse boom- en struiksoorten zoals berk, eik, wilde rozen, sleedoorn, kamperfoelie.

De oevers van de vijver zijn minder steil zodat het makkelijk is voor wilde dieren om in en uit het water te gaan. Door e overgang tussen meer en minder waterrijke gebieden ontstaat een grotere diversiteit aan plantensoorten. Bij de ondiepe poelen in de educatieve zone kunnnen kinderen met de klas onder andere kikkers, salamanders en andere amfibieën observeren.

Doorheen het natuurpark is een verhard wandel- en fietspad aangelegd. Om natuurobservatie op een aangename manier mogelijk te maken, zijn er ook enkele rustzones voorzien met houten banken.

Het natuurpark is bereikbaar vanaf de Sint-Denijslaan, het fietspad langs de R4 en de Valentin Vaerwyckweg. Er zijn fietsrekken vlakbij de fietstunnel aan de Valentin Vaerwyckweg en in de Sint-Denijslaan.

Pin It