Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Onze buurt als labo voor de toekomst

Kalender
Werkgroep Sint-Pieters-Buiten
Datum
28.03.2017 19:30 - 22:00

Beschrijving

Op deze inspiratieavond, in samenwerking met Vormingplus en Buitensporig, is Dirk Holemans onze gast. Hij is coördinator van Oikos - een onafhankelijke denktank voor sociaalecologische verandering - en auteur van het boek ‘Vrijheid en zekerheid - Op weg naar een sociaalecologische samenleving’.

Dirk Holemas stelt als uitgangspunt dat we in de 21ste eeuw een nieuw project moeten formuleren waar burgerinitiatieven, samen met de overheid, opnieuw zekerheid geven. Hiervoor hebben we duurzame systemen nodig op vlak van mobiliteit, energie, voedsel,... Meer en meer burgers nemen concrete initiatieven op vlak van lokale voedselsystemen, energiecoöperaties, duurzame mobiliteit,... Samen met lokale besturen maken ze werk van een sociaalecologische samenleving.

We gaan in gesprek over hoe deze toekomst er dan kan uitzien, welke initiatieven er in de stationsbuurt aanwezig zijn, en hoe we samen kunnen bouwen aan een duurzame samenleving.

Deelnemen is gratis. Gelieve je wel in te schrijven via deze link.