Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Beschrijving

Zondag 24 februari komen we opnieuw op straat om een rechtvaardiger klimaat te eisen. We gaan allen, groot en klein, samen naar de klimaatmars in Gent!
Afspraak om 14.30u aan het Sint-Pietersstation, ingang Ganzendries, van waar we te voet naar het Sint-Pietersplein wandelen (of 15:00u op het Sint-Pietersplein).

 

Zondag 24 februari komen we weer op straat om een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid te eisen! Om 15u verzamelen we aan Sint-Pietersplein vanwaar we te voet naar de Stadshal wandelen.

Daar doen we een event met als belangrijkste componenten een vergeetput en een wensput.
In de vergeetput smijten we de zaken waar we vanaf moeten zoals fossiele brandstoffen en industriële veeteelt.
In de wensput gooien we oplossingen als hernieuwbare energie, degelijk gratis openbaar vervoer en met een belangrijke focus dat deze transitie op een rechtvaardige manier gebeurt:
- met aandacht voor mensen in het globale Zuiden. Niet alleen dienen we te vermijden dat er nog meer klimaatmigranten gevormd worden, ook dienen degenen die onvermijdelijk gevormd worden erkend te worden als vluchteling
- met aandacht voor mensen hier die nu al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen: verhoogde taxaties zijn geen oplossing zonder alternatieven te voorzien
- met aandacht voor vrouwe die wereldwijd zowel de eerste slachtoffers als de grootste voorvechters zijn
- met aandacht voor de werknemers die momenteel werken in de sectoren die we in de vergeetput willen gooien: er dienen maatregelen genomen te worden zodat zij in andere sectoren terecht kunnen

We nodigen graag iedereen uit om iets mee te nemen / te knutselen dat ze vinden dat in de vergeetput of de wensput thuis hoort en aansluit bij het bovenstaande.

We zien je graag zondag 24 februari :)!