Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het Nationale Fietsapplaus (Fietsersbond)

Kalender
Andere lokale buurtverenigingen
Datum
03.06.2022 7:30 - 20:00

Beschrijving

Hieperdefiets !

Dit jaar gaat het Nationale Fietsapplaus door op vrijdag 3 juni. De wereldwijde dag ter ere van de fiets, want sinds 2018 is die dag door de VN uitgeroepen tot World Bicycle Day. Meer info op: https://www.fietsersbond.be/nieuws/nationale-applausdag-2022