Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

(Update mei 2019)

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken.

Ook Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan trage wegen. Na een aantal verkenningen en rondvragen
vonden we een aantal potentiële trage wegen die ons nuttig en haalbaar lijken (groene kleur) en een
aantal potentiële trage wegen die ons minder prioritair lijken (rode kleur):

Prioritaire trage wegen

Trage wegen naar het Natuurpark Overmeers - deels gerealiseerd

Vanuit de Voskenslaan zijn er talrijke wegen die toegang verlenen tot de terreinen van de Campus Hogeschool Gent. Op weekdagen worden deze intensief gebruikt door studenten, maar na de schooluren en tijdens het weekend gaan de poorten onherroepelijk dicht. Deze wegen vormen nochtans een korte en rustige weg naar het Natuurpark Overmeers. Onze werkgroep sprak met het bestuur van de Hogeschool en met de Stad Gent om mogelijkheden te vinden om doorgang te verlenen voor de buurt. We kwamen tot volgende mogelijkheden:

 • GEREALISEERD – Via Overwale is er nu een doorgang van de Voskenslaan tot aan de sporthal. Van daar is het mogelijk door te steken naar het Natuurpark Overmeers. De bewoners uit de omgeving van de Reigerstraat hebben daarmee hun trage weg naar het Natuurpark bekomen.
 • GEREALISEERD - Op het einde van de Schoonmeersstraat is een poortje dat langs een rustige weg toegang verleent naar het Natuurpark Overmeers. Helaas bleef dit poortje buiten de schooluren steeds gesloten voor de buurt. Al jaren ijverde onze werkgroep dan ook om dit poortje permanent te openen. En zie nu, er werd ons recent verzekerd dat dit poortje vanaf nu altijd zal open blijven!
 • VOORSTEL - Op het terrein van het vroegere textielinstituut verrijst momenteel een nieuwe campus. Via deze campus zou ook een doorgang mogelijk kunnen worden gerealiseerd via de
  bosjes nabij de R4 tot op het eind van de Schoonmeersstraat.

Trage weg door het Reigersparkje - gepland voor 2020

Op vraag van de buurt besliste de Stad Gent om dit braakliggende verwilderde terrein op te kopen. Via een burgerbudgetproject is een plan opgemaakt, de inrichting is in voorbereiding, inclusief een trage weg tussen de Reigerstraat en de Ganzendries, via het parkje en het Lucernacollege. Een doorsteek naar de Goudenregenstraat lijkt moeilijker haalbaar omdat deze de brandweertoegang tot het college zou bemoeilijken.

 

Trage weg naar het station - bedreigd

Momenteel bestaat er al een trage weg van de Reigerstraat naar het station. Binnenkort starten de werkzaamheden aan het S-vormige gebouw aan het Mathildeplein. Onze zorg is dat de ontwikkeling van dit gebouw de trage weg zal doen verdwijnen. Wij willen dat deze trage weg blijft, hij kan onder het S-vormige gebouw door lopen.

Trage weg naar het speelpleintje in de Flamingostraat - voorstel

Het speelpleintje in de Flamingostraat grenst aan een verbinding tussen huizen en de Voskenslaan. Een verbinding tussen het speelpleintje en de Voskenslaan, zou de kinderen uit de Voskenslaan kunnen laten meegenieten van het speelpleintje en zou hen bovendien een snellere verbinding geven met de Freinetschool in de Maaltebruggestraat. Doorgang via het speelpleintje zou bovendien voor meer sociale controle en veiligheid zorgen op het speelpleintje.

Trage weg naar het Parkbos Gent - voorstel

Onze fietsbruggen van de De Pintelaan, over de Ringvaart en de E40, naar het Parkbos Gent zijn er en we genieten ervan. De De Pintelaan is evenwel niet vlot bereikbaar vanuit onze buurt omdat de UGent Campus De Sterre ertussen ligt. De fietsonderdoorgang onder de Sterre zou kunnen doorlopen over de terreinen van de Campus tot aan de De Pintelaan. Daar is er aansluiting met het fietspad in het midden van de De Pintelaan, en kan zo het Parkbos Gent vlot bereikt worden.

Trage weg naar de Blaarmeersen

Momenteel wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de Sint-Denijslaan. Vanaf de bocht in de Sint-Denijslaan zou dit fietspad verder langs de spoorweg, over de terreinen van de NMBS, kunnen doorgetrokken worden tot aan de Blaarmeersen. Over het grootste deel van dit traject liep vroeger trouwens een pad dat nu helemaal overgroeid is. Sommige buren herinneren zich dit pad nog. Om vervolgens de spoorweg naar Deinze te kruisen zijn er twee opties:

 1. Samen met de spoorweg naar Brugge over de spoorweg naar Deinze. Vervolgens zou deze fietsbrug ook de Snepkaai kunnen oversteken. Bij die laatste brug is nu al ruimte voor een fietspad. Daarna zou het fietspad aansluiten op de bestaande fietsbrug over de Leie, waarna men rechtstreeks de Blaarmeersen in kan, of kan verder fietsen naar Drongen. Deze optie geniet onze voorkeur.
 2. Samen met de Leebeek onder de spoorweg naar Deinze. Langs de Leebeek zou dan een fietsonderdoorgang nodig zijn, de huidige tunnel is daar ruim genoeg voor. Voorbij deze tunnel komt het pad uit op de Snepkaai, nabij de brug over de Leie, waar men rechtstreeks de Blaarmeersen in kan, of kan verder fietsen naar Drongen. Aan de Snepkaai zou er wel een oversteekplaats nodig zijn, want dit is een gevaarlijke oversteekplaats. Daarom geniet deze optie onze voorkeur niet.

  schets: Raoul De Wettinck

  Foto: op de brug over de Snepkaai en langs de spoorweg is er ruimte voor een fietspad

 

Trage wegen die we niet voorstellen

De overige ideeën voor trage wegen stellen we niet voor omdat er bezwaren tegen bestaan.

 

Pin It