Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

 

Rozebroeken – Sint-Baafskouter

Bij de opstart werd in de buurt geënquêteerd, deur aan deur, om alle meningen te kennen. Wij hebben al wel via internet bevraagd, maar moeten nog meer praten met de mensen die niet online gaan. In dit park is er veel aandacht voor natuur, er werden wilde bloemen uitgezaaid, onder het puin krijgen allerlei insecten kansen, zoiets zouden we ook kunnen (er is ook puin van het oude boerderijtje in ons parkje). Het park is een waar paradijs voor kinderen, met paadjes om door te lopen, plekjes om te klimmen, hoekjes om te exploreren, en allerlei natuurlijke gekeurde speeltuigen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materiaal dat uit het park zelf komt. De Actiegroep Sint-Baafskouter – Rozebroeken is er heel actief, ze hebben ook een boeiende website (www.rozebroeken.be), en ze maakten bij de start ook een boekje over het park, dat zouden we ook kunnen doen. Het park is vééel groter dan het onze, maar het natuurlijk karakter met veel bomen hebben we gemeen. Verder hebben zij het nadeel dat de grond verontreinigd is, wij hebben gelukkig goeie grond. Omgevallen bomen in ons parkje kunnen meteen dienen om speeltuigen te bouwen. Ook de groene paadjes (lovergangen) passen bij het wilde karakter van ons park.

Banierpark

Een parkje met veel eetbaars: bessen, noten, fruit, kruiden, een sneukelparkje dus, met ook een buurtcompostvat. Het parkje is eveneens klein, maar veel minder natuurlijk dan het onze, en ook opener naar de straat toe.

Bijgaardenpark

Het bijgaardenpark is een park met herinneringen aan zijn verleden, bijenhotels op de muren, en vormen die doen terugdenken aan de vroegere textielfabriek. Een buurtgroep beheert een grote buurtmoestuin in een oude fabriek zonder dak (helaas konden we niet binnen).
Rommelwaterpark: Een park dat zich helemaal achter de huizen bevindt, waar de tuintjes op uitgeven, met poortjes voor wie dit wenst. De setting achter de huizen is gelijkaardig aan ons parkje, maar het park is wel groter en minder natuurlijk.

Zondernaampark

Een parkje dat bijna zo klein is als het onze, met veel kleurrijke natuurlijke bloemen. Het parkje is ook weer opener naar de straat toe, en minder natuurlijk dan het onze. Bovendien wordt het nogal overschaduwd door de elektriciteitscentrale ernaast.

Boerenhof

Een parkje waar de buurt hard voor gevochten heeft. Ze wilden de beloofde parking niet, maar wilden groen, en hebben het ten slotte gekregen. In dit parkje gebeurt alles door de buren! Het is geen gemakkelijke situatie, de grond is niet zo vruchtbaar, er werd al heel hard aan gewerkt. Dit parkje bevindt zich, zoals bij ons, helemaal achter de huizen. ’s Avonds worden de voornaamste toegangspoortjes tot het parkje gesloten, voor de veiligheid. Eén persoon staat daarvoor in. In de zomer blijft het parkje langer open dan in de winter. Voor de keuze van aanplanting, inrichting van het park en de buurtwerking worden ze ondersteund door een adviseur (Diego), aangevraagd via de groendienst.

Rijsenbergparkje

Een parkje niet zo ver van bij ons, dat buren graag willen opwaarderen.

De foto's van de zeer inspirerende "Parkjesinspiratietocht" kan je hier bekijken. Met dank aan Robbe Vancayseele en Danny Grafijn voor de mooie foto's.

Reacties

"Ik zou het leuk vinden wanneer er midden in die zone wat picnic plaatsjes te vinden zijn, maar ook de randen van het terrein beetje verwilderd laten, dan geven we de lokale fauna ook een kans." - Sven

 

 

Pin It