Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Hetzelfde geldt voor de school. Voor de school zou dit stukje groen een grote meerwaarde kunnen betekenen, zowel om leerlingen even te laten verpozen in het groen, als voor educatieve doelstellingen. De grootste troef zou ten slotte zijn om tot een gezamenlijk project te kunnen komen voor buurt én school, een uitgelezen kans om de buurt en de school dichter bij elkaar te brengen. Dit stukje groen biedt dus unieke kansen voor de buurt, de school en de stad.

Schepen Balthazar antwoordde prompt dat hij graag wil meewerken aan het uitbreiden van het groen in de buurt en het realiseren van een parkje. Hij meldde dat er
besprekingen lopen met de Vlaamse Overheid in verband met de aankoop. Hij wil ook nagaan in hoeverre het mogelijk is om via het groen een verbinding te maken tussen
de Reigerstraat, de Ganzendries en de Goudenregenstraat. Het Lucernacollege biedt graag haar medewerking aan dit project, maar er is ook medewerking nodig van een van de eigenaars van twee percelen die zich tussen het groen en het Lucernacollege bevinden. Voor de Schepen is deze doorgang belangrijk om er een veilig parkje van te maken. De Schepen beloofde om ons op de hoogte te houden.

Hof ter Mere
Bron foto: Verdwenen hoekjes van het oude Gent : uit de fotoverzameling van de Commissie van monumenten en stadsgezichten - Geert Van Doorne, Chris De Sutter

Published in 1994 in Gent by Koninklijke dekenij Patershol

 
 
 
 
Pin It