Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Kastje1Vorig jaar timmerden de mensen van vzw Mozaïek zes mooie nestkasjes voor de mezen: vijf voor het Reigersparkje en één voor het Lucernacollege. Dit jaar volgden Martha en Oskar Brouns uit de Poelsnepstraat het broedsucces van de meesjes op. Met deze gegevens droegen ze bij aan het mezenonderzoek van Jenny De Laet aan de Universiteit Gent. Ziehier het verslag van Martha en Oskar.

Nestkastje 1: nestje niet afgewerkt en nestkast verlaten

Vrijdag 10 april: onafgewerkt nest (klein hoopje mos en strooisel)

Maandag 13 april: idem

Donderdag 16 april: idemKastje3 binnen2

Zondag 19 april: idem

Dinsdag 21 april: idem

Donderdag 23 april: idem

Zondag 26 april: idem

Vrijdag 1 mei: nestkastje opgekuist

 

Nestkastje 2: 9 eitjes onaangeroerd sinds 10 april, nest leek verlaten, daarna toch jonge meesjes!Kastje2

Vrijdag 10 april: 9 bruingestippelde eitjes, geen meesje gezien

Maandag 13 april: 9 eitjes, geen meesje gezien

Donderdag 16 april: 9 eitjes, geen meesje gezien

Zondag 19 april: 9 eitjes, geen meesje gezien

Dinsdag 21 april: 9 eitjes, geen meesje gezien

Donderdag 23 april: 9 eitjes, geen meesje gezien

Zondag 26 april: 9 eitjes, geen meesje gezien

Feedback van Jenny De Laet: Als ze zit te broeden op 9 eitjes vanaf 10 april, dan zouden er rond 24 april jongen moeten zijn. Misschien zijn de eieren om een of andere reden verlaten.

Woensdag 3 juni: 5 heel jonge meesjes gevonden, en één eitje dat nog moet uitkomen!

Kastje2 binnen 

Nestkastje 3: nestje niet afgewerkt en nestkast verlaten

Kastje3

Vrijdag 10 april: bodem bedekt met mos en strooisel, met vogelstrontjes

Maandag 13 april: idem

Donderdag 16 april: idem

Zondag 19 april: idem

Dinsdag 21 april: idem

Donderdag 23 april: idem

Zondag 26 april: idem

Vrijdag 1 mei: nestkastje opgekuist

Kastje1 binnen

Nestkastje 4: op 13 april een eerste eitje ontdekt, op 16 april 4 eitjes gevonden, ten slotte bleken er 10 eitjes te zijn, eerste jong uitgekomen op 1 meiKastje4

Vrijdag 10 april : bedekt met stro, mos en pluimpjes, geen eitje gevonden

Maandag 13 april: 1 eitje gevonden, wat verstopt onder pluimpjes en strooisel

Donderdag 16 april: 4 lichtbruin gespikkelde eitjes

Zondag 19 april: bewaakt door boos meesje

Dinsdag 21 april: bewaakt door boos meesjeKastje4 binnen

Donderdag 23 april: bewaakt door boos meesje

Zondag 26 april: alweer een boos meesje

Feedback van Jenny De Laet: Blijkbaar goed bezig. Ze heeft haar eerste ei gelegd op 13 april en zit nu zeer actief te broeden. Wij komen ook tegen dat het niet mogelijk is om het aantal eieren te tellen, daar is niets aan te doen. Doorgaans controleren wij na de middag omdat ze op zonnige dagen op de warme uren dikwijls het nest een tijdje verlaten, maar dan nog zijn er altijd waarbij het niet lukt.

Vrijdag 1 mei : één pas geboren jong, nog 9 eitjes aanwezig

 Kastje4 binnen2Kastje4 binnen3

 

 

Nestkastje 5: 9 jongen, uitgekomen op 16 april

Kastje5

Vrijdag 10 april : 9 witte eitjes, meesje in de buurt aan het fluiten

Maandag 13 april: bewaakt door koolmeesje

Donderdag 16 april: 9 nieuwbakken kuikentjes

Zondag 19 april: 9 kuikentjes

Dinsdag 21 april: 9 kuikentjes

Donderdag 23 april: 9 kuikentjes

Zondag 26 april: 9 wakkere kuikentjes

Vrijdag 1 mei: 9 meesjes present

Feedback van Jenny De Laet: Blijkbaar een pak vroeger dan normaal beginnen leggen. Als ik terugtel kom ik op 24 maart.

Kastje5 binnen

Nestkastje Lucernacollege: 11 eitjes

Donderdag 28 mei: Pimpelmeesje op het nest

Donderdag 4 juni: Er lagen 11 eitjes in het nest. Het meesje vloog even later weer in het nestkastje.

Donderdag 11 juni: zes naakte, hongerige, piepende jongen.

Dinsdag 16 juni: zes slaperige, gevederde jongen

Woensdag 24 juni: vier rustige jongen in het nest, één op en neer fladderend jong op de grond.

Pin It