Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Reeds in 2013 werd een bouwaanvraag ingediend, maar die was ondertussen al vervallen. Daarom moest een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd. Opvallend genoeg waren buurtbewoners zich hiervan niet bewust, want er was geen "geel plakkaat" (= aankondiging bouwaanvraag) te zien geweest. Nochtans zijn de buren héél erg alert voor de gekende gele aanplakborden aan de kant van de Sint-Denijslaan. Het openbaar onderzoek werd daarom begin 2017 afgerond, zonder kans tot reactie uit de buurt. Dat is erg te betreuren. De Hogeschool heeft ondertussen op de campus zijn adres veranderd naar Valentin Vaerwyckweg 1. Heeft het gele plakkaat op die plaats gestaan? Daar is uiteraard bij de R4 en uit het zicht van de wijk geen enkel sociale controle mogelijk. En dat is toch de essentie van de aankondiging van een openbaar onderzoek?

 

De ondertussen dus opnieuw goedgekeurde bouwaanvraag betreft ongewijzigde plannen ten opzichte van de plannen van 2013. Namelijk een bijkomende sporthal tussen de huidige sporthal en de Sint-Denijslaan, met rondom een balkon die als tribune met 335 plaatsen kan worden gebruikt. Tussen de bestaande en nieuwe sporthal wordt een nieuwe cafetaria met keuken en bar voorzien. Daarnaast worden een fitnessruimte en andere ruimtes tussen het bestaande en nieuwe gebouw ondergebracht.

Bij het (wel bekende) openbaar onderzoek in 2013 stelde onze Werkgroep samen met omwonenden bezwaarschriften op bij de bouwplannen van wat toen een "topsporthal" heette te zijn (zie deze link). Niet de bouw van een sporthal verontrustte ons toen, maar wel het feit dat de Hogeschool er evenementen wou organiseren. In hun informele contacten spraken ze openlijk over "een evenementenhal”. Na onze nare ervaringen met de fuifkerk op de Voskenslaan vreesden we voor studentenfuiven, gala's en andere "evenementen". Onze zorgen en bezwaarschriften werden toen bij de Stad Gent gehoord. Bij het toekennen van de nu verlopen bouwvergunning in 2013 werd uiteindelijk als ‘bijzondere voorwaarde’ door de Stad opgelegd “dat evenementen enkel occasioneel zijn toegelaten en enkel in functie van sportactiviteiten”. Dat zou fuiven moeten verbieden. Wat niet betekent dat een sportevenement niet héél grootschalig en luid kan zijn...

Het was dus even schrikken toen bekend werd dat de Hogeschool een nieuwe (ons onbekende) bouwaanvraag had ingediend eind 2016 en dat die aanvraag was goedgekeurd. De info bereikte de omwonenden via ouders van kinderen die school lopen op het Atheneum en die door hun school werden ingelicht van "de gewijzigde verkeerssituatie" bij de opstart van de bouwwerken aan de nieuwe sporthal van de Hogeschool. De nachtmerrie voor een deel van de buurt met de fuifkerk is nog maar een jaar voorbij en we wilden geen verplaatsing van het probleem binnen onze woonwijk naar de nieuwe sporthal. Gelukkig bleek na contacten met de Stad Gent dat die spontaan dezelfde bijzondere voorwaarden had opgelegd, als bij de bouwvergunning van 2013.

Uiteraard zullen we er zeker op toezien dat de opgelegde bijzondere voorwaarden worden toegepast en dat de uitbating van de sporthal in goed nabuurschap gebeurt.
Interessant is ook te melden dat er 'momenteel' (sic) geen extra parkeerplaatsen bij de sporthal zijn voorzien. Er komt wel een verhard plein tussen de sporthal en de Sint-Denijslaan, maar de functie daarvan wordt niet beschreven in de bouwvergunning.

Meer info over de verkeersafhandeling tijdens de bouwwerken kan je hier lezen.

Pin It