Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het was al eerder aangekondigd: het "Paul de Smet de Naeyerpark", kortweg het "Miljoenenkwartier", wordt groter, mooier èn groener!

De Stad Gent wil van de drie groenzones van het Paul de Smet de Naeyerpark één aaneensluitend park maken. Minstens 1.500 vierkante meter wordt onthard en vergroend door het schrappen van de overmatige wegverharding. De bestaande groene ruimtes worden met elkaar verbonden. Zo komt er ook ruimte voor wateropvang en –infiltratie.

 

De ontharding van het Paul de Smet de Naeyerpark is dus een klimaatvriendelijke maatregel, die tegelijk nieuwe mogelijkheden biedt voor spelen, ontmoeten en veilig fietsen en wandelen.

Deze ingreep heeft ook gevolgen voor het autoverkeer, dat niet meer over deze kruispunten zal kunnen rijden. De parkeermogelijkheden in het park worden ingekrimpt.

Krijg je graag meer uitleg over dit project? Heb je suggesties of aandachtspunten? Kom dan op donderdag 28 maart om 19u30 naar de info- en overlegavond en geef mee vorm aan dit project!

Afspraak in de Freinetschool De Boomgaard, Bommelstraat 24 9000 Gent. Download hier de folder van Stad Gent.

Pin It