Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Verkeerscirculatieplan voor de Woonwijk Sint-Pieters-Buiten: Toelichting, stand van zaken en vragenronde

Aanvang: 20u00 - Voorziene einde: 22u00 - Tijdens de pauze verzamelen we uw vragen en bedenkingen en bieden we een drankje aan.

 

Plaats: Vormingplus, Reigerstraat 8, 9000 Gent - Gratis - Inschrijven niet nodig

Organisatie: Werkgroep Sint-Pieters-Buiten, Ouderraad Sterre-Spits, Vormingplus en Buurtcomité Waterhoek

Download flyer (opengeplooid): hier.

 

Wat voorafging

Op 29 januari 2014 bogen we ons over de verkeersproblematiek in onze buurt en over de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van de buurt en voor onze eigen gezondheid.

Vervolgens verzamelden we vele voorstellen van bewoners voor een betere verkeerscirculatie.

Op 27 maart 2014 zaten we met velen samen om deze voorstellen te bespreken.

De resultaten van dit alles verwerkten we in een synthesedocument.

Deze voorstellen zijn we ondertussen verder aan het bespreken met de Schepen voor Mobiliteit, het Mobiliteitsbedrijf en het Project Gent-Sint-Pieters.

U kan alle voorstellen, discussies en het synthesedocument inkijken hier op onze website onder het thema "Verkeersveiligheid en mobiliteit": klik hier.

Op de buurtavond van 24 juni lichten we de stand van zaken toe en antwoorden we op uw vragen en bedenkingen.

Neem ook deel aan de discussie op onze Facebook-pagina: klik hier.

Pin It