Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Op maandagavond 29 september 2014, doorlopend van 18u00 tot 21u00, organiseren Stad Gent en de projectpartners van het Project Gent Sint-Pieters (PGSP) in de "Sterre-spits" (Maaltebruggestraat 185, 9000 Gent) een "Infomoment" over hun voorstel van Verkeerscirculatieplan voor onze woonwijk (download de folder hier).

Dit voorstel van verkeerscirculatieplan zou in het najaar 2014 voor een periode van 6 maand als Proefproject worden ingevoerd en aansluitend worden geëvalueerd samen met de buurtbewoners.

Het verheugt ons dat Stad Gent en PGSP daarmee ingaan op onze oproep om maatregelen te nemen tegen het sterk toegenomen (vracht- en sluip-)verkeer, de onaangepaste rijsnelheden en het toenemende aantal verkeersonveilige situaties voor de "zwakke" weggebruikers in onze woonwijk. Stad Gent en PGSP geven daarmee blijk van begrip voor de ernst van de verkeerssituatie en we beschouwen dit als een goede stap in de juiste richting.

Echter, het Verkeerscirculatieplan zoals dat door de buurtbewoners werd uitgewerkt tijdens een uitgebreid participatietraject (bestaande uit verschillende informatieavonden, een ruime buurtbevraging en resulterende in een Synthesedocument waarvoor we een breed draagvlak gevonden hebben) is véél omvattender en genuanceerder dan wat Stad Gent en PGSP op 29/09 voorleggen en laat zich niet simpelweg reduceren tot een lussenplan voor het wijkdeel tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg.

 

Dit lussenplan is welliswaar één, maar dan ook slechts één, van de "bouwstenen" uit dit Synthesedocument. Daarbij zijn we er samen met de buurtbewoners van overtuigd dat die verschillende bouwstenen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en simultaan moeten worden ingevoerd, zoniet worden de overlastsproblemen van de ene straat gewoon afgewenteld op een andere – en dat kan in geen geval de bedoeling zijn.

Ook in andere delen van onze woonwijk zijn immers verkeersmaatregelen noodzakelijk (zie opsommende lijst in Synthesedocument). Zo is bv. de uitwaaierende verkeersstroom veroorzaakt door de Vaerwyckweg (in feite: de aansluiting met de B402, de afrit van de E40; capaciteit: ca. 850 wagens per uur en per rijrichting) een centraal probleem waaraan enkel en alleen kan verholpen worden door het "afkoppelen" van de St-Denijslaan zodat die auto's uitsluitend nog de "Stationsparking" in- en uit kunnen rijden (dit was trouwens initieel zo voorzien bij de aanleg van zowel deze parking als die verbindingsweg).

Tevens zijn o.m. een weldoordachte heraanleg van St-Denijslaan aan de orde, samen met het uitgebreid invoeren van één-richtingsstraten, stedelijke fietsroutes, maximale tonnage en "blauwe zone" (maar mét behoud van Bewonersparkeren), om maar enkele elementen uit het Synthesedocument op te noemen. Ook blijven we erop aandringen dat de "verkeersaanzuigende" actoren (zoals de verschillende administraties, scholen en bedrijven) in onze wijk elk hun verantwoordelijk opnemen en samen een gecoördineerd vervoersplan opstellen en invoeren.

Op dit moment noteren we dus dat Stad Gent en PGSP een gewaardeerde inspanning leveren om tegemoet te komen aan de vele verzuchtingen en de constructieve voorstellen van de buurtbewoners, maar we blijven er aan herinneren dat er méér nodig is dan één enkel lussenplan voor het behoud en het versterken van de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in onze wijk Sint-Pieters-Buiten.

 

(Gepubliceerd op: 19/09/2014)

Pin It