Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken.
Ook onze drukke wijk Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan trage wegen. We gingen op zoek, vroegen jullie mening en vonden samen heel wat mogelijkheden.

 

Trage wegen die we willen realiseren

Trage weg naar de Blaarmeersen

Momenteel wordt een nieuw fietspad aangelegd langs de Sint-Denijslaan. Vanaf de bocht in de Sint-Denijslaan zou dit fietspad verder langs de spoorweg, over de terreinen van de NMBS, kunnen doorgetrokken worden tot aan de Blaarmeersen. Over het grootste deel van dit traject liep vroeger trouwens een pad dat nu helemaal overgroeid is, sommige buren herinneren zich dit pad nog. Mits het aanleggen van een onderdoorgang voor fietsers of voetgangers kan het pad verder lopen onder de spoorweg, door een vrij ruime tunnel waar nu de Leebeek onder de spoorweg loopt. Voorbij deze tunnel komt het pad uit op de Snepkaai, nabij de brug over de Leie, waar men rechtstreeks de Blaarmeersen in kan. Aan de Snepkaai zou er wel een oversteekplaats nodig zijn.

Trage wegen naar het Natuurpark Overmeers

Vanuit de Voskenslaan zijn er talrijke wegen die toegang verlenen tot de terreinen van de Campus Hogeschool Gent. Op weekdagen worden deze intensief gebruikt door studenten. Maar na de schooluren en tijdens het weekend gaan de poorten onherroepelijk dicht. Deze wegen vormen nochtans een korte en rustige weg naar het Natuurpark Overmeers. Onze werkgroep sprak met het bestuur van de Hogeschool en met de Stad Gent om mogelijkheden te vinden om doorgang te verlenen voor de buurt. We kwamen tot volgende mogelijkheden:

  • Waar nu de site van de Redemptoristen in ontwikkeling is, komt een doorgang van de Voskenslaan tot aan de sporthal. Deze is niet bedoeld om gebruikt te worden door de buurt. We overleggen om die doorgang wel publiek toegankelijk te maken.
  • Op het einde van de Schoonmeersstraat is de poort buiten de schooluren altijd dicht. De Hogeschool is bereid een poortje te voorzien voor voetgangers en fietsers dat van zonsopgang tot zonsondergang open is, op voorwaarde dat de Stad dit helpt realiseren. De Stad is daartoe bereid. We hopen dat deze doorgang op korte termijn kan worden gerealiseerd.
  • Het textielinstituut wordt afgebroken en daar verrijst een nieuwe campus. Via deze campus zou ook een doorgang mogelijk kunnen worden door de bosjes nabij de R4 tot op het eind van de Schoonmeersstraat (groene stippellijn).

Trage weg naar het station

Momenteel bestaat er al een trage weg van de Reigerstraat naar het station. Binnenkort starten de werkzaamheden aan het S-vormige gebouw aan het Mathildeplein. Onze zorg is dat de ontwikkeling van dit gebouw de trage weg zal doen verdwijnen. Wij willen dat deze trage weg blijft, hij kan onder het S-vormige gebouw doorlopen.

Trage weg door het Reigersparkje

De buurt kijkt al vele jaren met lede ogen naar het afgesloten stukje groen tussen Reigerstraat, Goudenregenstraat en Ganzendries. De Werkgroep Sint-Pieters-Buiten is al jaren vragende partij om dit stukje groen door de stad te laten aankopen. In dit deel van de wijk is er immers zeer weinig groen en beschikken veel bewoners bovendien over geen tuin. Dit groen kan verbonden worden met Reigerstraat, Goudenregenstraat en Ganzendries, meteen een rustgevende trage weg tussen deze drie straten.
Onlangs werd de site van de VLM aangekocht door het Lucernacollege. We hadden contact met de directie. Zij zijn bereid de trage weg over hun terrein te laten lopen en willen samen met ons aandringen bij de Stad om de stukje groen aan te komen en publiek toegankelijk te maken.

Trage weg door het speelpleintje in de Flamingostraat

Een kleine pijpenkop van de Voskenslaan loopt tot enkele meters van het speelplein. Door een dichte haag kan je de kinderen zien spelen. Het vrijmaken van deze doorgang zou het speelpleintje toegankelijk maken vanuit de Voskenslaan. Het zou ook een nuttige doorgang bieden, bijvoorbeeld voor kinderen die van de Voskenslaan naar de Sterre-Spits naar school gaan, of omgekeerd vanuit de Flamingostraat naar het Atheneum. En ten slotte zou de aanwezigheid van doorgaand wandelverkeer de veiligheid van het pleintje ten goede komen.

Trage wegen waar we nog over twijfelen

Trage weg naar het de Smet de Naeyerpark

De Pacificatielaan en de Sint-Pietersaalststraat worden van elkaar gescheiden door een hek. De Pacificatielaan is een heel mooie laan omringd door bomen waar het heerlijk wandelen is. Waarom daar een hek is weten we niet. Zou daar een doorgang mogelijk zijn voor fietsers en voetgangers?

Trage weg naar het Parkbos Gent

In de loop van 2016 beginnen de werken aan de fietsbrug van de De Pintelaan, over de Ringvaart en de E40, naar het Parkbos Gent. De De Pintelaan is evenwel niet vlot bereikbaar vanuit onze buurt omdat de UGent Campus De Sterre ertussen ligt. We kunnen in overleg gaan met de UGent om de fietsonderdoorgang onder de Voskenslaan te laten doorlopen door de Campus tot aan de De Pintelaan. Daar is er aansluiting met het fietspad in het midden van de De Pintelaan, en kan zo het Parkbos Gent bereikt worden. Zou dat een meerwaarde zijn voor onze buurt?

Trage wegen die we even laten wachten (moeilijk realiseerbaar)

De overige trage wegen laten we wachten. Ze zijn immers moeilijker realiseerbaar omdat ze over private gronden lopen.

Pin It