Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Napoleontische Beuk StPietersAalststr88 metBronEr zijn concrete verbouwingsplannen voor de woning Sint-Pietersaalststraat nr.88, het mooie huis op de hoek van het straatje links van de Parochiekerk.

Iedereen kent ook wel de enorme hoogstammige rode beuk die er in de tuin staat (Afb). Deze beuk dateert volgens overlevering uit de Napoleontische Periode en zou ca.1810 geplant zijn. Deze langzaam groeiende majestueuze boomsoort met landschappelijke waarde kan als solitair tot wel 40m hoog worden. De kruin van deze

200-jaar oude beuk bedraagt intussen al ruim 18m in diameter.

In de afgeleverde Vergunning voor die verbouwing wordt ook in de aanleg van 6 verharde autoparkeerplaatsen (ca. 150m²) achteraan in die tuin voorzien. Die parking zal bereikbaar zijn via een nieuw te creëren ingang achteraan in de tuinmuur.

Dat wordt daar dan wel dringen in dat smalle straatje naast de kerk, waar dan niet alleen die auto’s zullen rijden, maar dat vooral intensief gebruikt wordt door de kinderen en hun ouders van en naar kleuter- en basisscholen KLIM en Scouts en Gidsen Sint-Petrus hun lokalen.

Fragiel

Typisch voor beuken is dat ze zeer oppervlakkig wortelen en de wortels niet diep gaan. Omwille van dit bewortelingstype is deze boomsoort gevoelig voor o.m. veranderingen rond de wortelzone. Het wortelgestel van de beuk gedijt immers in goed gedraineerde grond, maar wordt snel gehinderd door obstakels en compactere bodems. Verharding en/of bodemverdichting (bv het storten van grind, de aanleg van dallen, het gewicht van geparkeerde wagens, … ) kan nefast zijn voor de levenskwaliteit van de boom - zeker in het geval van veterane en monumentale bomen.

Compactatie leidt tot degradatie van de bodemstructuur (bv: zuurstoftekort), en een toename van de volumedichtheid gaat gepaard met een afname van de wortelgroei, wat het afsterven van een beuk kan betekenen.

Ook de bovengrondse, neerwaartse druk van rijden/parkeren over boomwortels (zelfs wanneer “afgedekt” met grasdallen of grind) kan ondergronds ongemerkt tot wortelbreuk leiden. Een gebroken wortel kan op zijn beurt aanleiding geven tot infecties (zwammen, parasieten) die de boom langzaam van binnenuit verwoesten.

Om de wortelstructuur te beschermen wordt derhalve geadviseerd rondom beuken een ruime “veiligheidsperimeter” te voorzien. Als vuistregel wordt daarbij doorgaans gesteld dat de diameter van de kruin correspondeert met de omtrek van het wortelgestel, de zgn. “kroonprojectie”. Boomverzorgers adviseren zelfs “kroonprojectie plus 1,5 à 2m extra” als “veiligheidszone” rondom de stam, als zijnde de minimum ruimte die een boom nodig heeft om gezond te kunnen leven.

Dat deze fraaie beuk al zo lang leeft en zo omvangrijk is kunnen worden heeft er alles mee te maken dat hij al die tijd ongestoord kon groeien en royaal wortelzone heeft om zich te ontwikkelen.

De aanleg van 6 verharde autoparkeerplaatsen aan de voet van deze ruim 2 eeuwen oude, hoogstammige rode beuk riskeert de wortelomgeving op onherstelbare wijze te verstoren en dreigt onherroepelijk zijn doodvonnis tot gevolg te hebben.

Tegenstijdig beleid

Dit verhardingsdossier, inclusief potentieel verlies van de monumentale beuk, staat haaks op onze visie op een toekomstgerichte, klimaatrobuuste wijk.

Deze Vergunning Ref. OMV_2021029820 strookt ook niet met de principes en krachtlijnen van het Klimaatplan van Stad Gent, waarvan wij op legitieme wijze zouden mogen verwachten dat alle hierin opgenomen acties (o.m. die mbt “Klimaatadaptatie”, blzn. 122-147) onverkort ernstig worden genomen, niet in het minst door de Stadsdiensten zelf.

Het is bijzonder merkwaardig te moeten vaststellen dat enerzijds de Groendienst onthardingsprojecten uitvoert (zoals bv ter hoogte van de Smet-de Naeyer-park: het uitbreken van 1500m² asfaltvlakte aan beide “kop”-zijden van de Congreslaan), terwijl op het zelfde moment anderzijds de Dienst Stedenbouw verhardingsprojecten goedkeurt.

 

 

Pin It