Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

We willen graag onze suggesties voor de ontwikkeling van het S-gebouw op het Koningin Mathildeplein meegeven aan de toekomstige ontwerpers en ontwikkelaars. Onze globale visie op het plein en het S-gebouw is terug te vinden op onze website http://sintpietersbuiten.be/mathildeplein.
Globaal genomen zien we het Koningin Mathildeplein als een karakteristiek plein waar het drukke stationsgebeuren en de groene zuidkant van de stad samenkomen. Hier kunnen zowel reizigers als buurtbewoners elkaar ontmoeten, hier komen mensen even tot rust. We hopen op een plein met groen en water, waar jong en oud zijn plek vindt, waar het gewoon fijn is om te zijn en te genieten.

 

Omdat we weten dat er recent aan de ontwerpen en plannen voor het S-gebouw wordt gewerkt geven we graag nog de volgende concrete suggesties mee:

 1. Ontwerp een flexibele ruimte op het gelijkvloers in het S-gebouw die kan functioneren als overdekte markt waar landbouwproducten uit het achterliggende buitengebied aangeboden worden aan de pendelaars en buurtbewoners

  In de voorschriften van het RUP nr.137 Stationsomgeving Gent Sint-Pieters Zuidelijk stationsplein is voorzien dat de begane grond van het S-gebouw een flexibele invulling krijgt, een mix van stedelijke en residentiële functies. De begane grond moet volgens de ontwerpers van het RUP een stedelijke plint worden met een bouwhoogte van 5m.
   
  In de wijk zijn heel wat korte keten-voedselinitiatieven gesitueerd. Meer informatie over duurzaam leven in Sint-Pieters-Buiten kan je hier lezen. In de Tuinwijklaan bevindt zich bijvoorbeeld een depot van een voedselteam. In de Voskenslaan en Maaltebruggestraat kunnen geïnteresseerden wekelijks bij particulieren groenten-, fruit-, aardappel- of broodpakketten afhalen. Op zondag wordt een biomarkt georganiseerd op het Maria Hendrikaplein. Sinds 2014 hebben we een permacultuurboerderij in de buurt, op de terreinen van MPI De Oase (Voskenslaan 362). Al deze initiatieven geven invulling aan de voedselstrategie en het klimaatbeleid van de Stad Gent, zie hiervoor bijvoorbeeld: https://klimaat.stad.gent/nl/gent-en-garde. We stellen voor om deze en gelijkaardige korte keten-voedselinitiatieven een plaats te geven in de overdekte hal op het gelijkvloers in het S-gebouw. Deze dienstverlening, het aanbieden van korte ketenvoedselproducten, mikt niet alleen op de buurtbewoners maar vooral op de vele pendelaars die bij het verlaten van het station of tijdens het overstappen hierdoor de mogelijkheid krijgen om gezonde voedselproducten aan te kopen.

 2. Behoud de trage weg die de verbinding maakt tussen het Mathildeplein en de Reigerstraat

  Op vandaag is het mogelijk om het nieuw te ontwikkelen bouwterrein van het S-gebouw dwars te kruisen en vanop het Mathildeplein, via een doorsteek over de fietsenstalling en langsheen woningen, de Reigerstraat te bereiken. Deze trage weg wordt momenteel intensief gebruikt door fietsers op weg naar de fietsenparking, door jongeren wandelend tussen school en station, door buurtbewoners, …. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen.

  De werkgroep Sint-Pieters-Buiten inventariseerde de trage wegen in de buurt, in het kader van een project van de Stad Gent, tijdens een aantal verkennende wandelingen met buurtbewoners en categoriseerde de wegen in te realiseren of te behouden/ mogelijks te realiseren / wellicht moeilijk te realiseren. De verbinding tussen Fabiolaan en Reigerstraat werd beschouwd als een trage weg die zeker moet worden behouden. Lees hier onze finale versie over de trage wegen door onze wijk.

  We vragen dan ook aan de ontwerpers van het project om deze trage weg te behouden en kwalitatief vorm te geven. Deze weg is nuttig in het faciliteren van verplaatsingen van voetgangers en fietsers. Door deze weg wordt de totale oppervlakte van het openbaar domein vergroot. De fiets- en wandelpaden in de Voskenslaan, aansluitend op het Mathildeplein zijn niet ruim gedimensioneerd. Indien deze verbinding wordt geëlimineerd wordt de druk van voetgangers en fietsers op het kruispunt Voskenslaan/Mathildeplein nog groter en worden de loop- en fietsafstanden in de buurt groter.

  In de voorschriften van het RUP nr.137 Stationsomgeving Gent Sint-Pieters Zuidelijk stationsplein is voorzien dat de gelijkvloerse ruimte doorzicht biedt vanaf het plein op het achter het gebouw gelegen groen. De vraag om de trage weg te behouden en te ontwerpen doorheen het gebouw, ondersteunt deze RUPbepaling. 


Beide voorstellen zouden het S-gebouw meteen een sterkere score geven op vlak van duurzaamheid. Uiteraard zijn wij bereid om onze ideeën en dromen verder toe te lichten. Voor meer informatie kan je terecht op deze website of via email: .

Pin It