Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Reigerspark PresentatieStadGent 01dec20In 2019 ontwikkelden we allen samen een plan voor ons park. Dankzij het Burgerbudget van de Stad Gent kregen we daarbij professionele ondersteuning.

Ondertussen ging de Stad Gent over tot aankoop van het park. Van onze kant ruimden we het op, plantten we extra bomen en werkten we aan een kleurrijk mozaïekmuurtje. Eind 2019 organiseerden we een feestelijke eerste boomplanting.

Reigerspark 1steBoomplanting 20okt19Op 23 november 2020 bracht de Stad belangrijk nieuws: Reigerspark wordt groen buurtpark met buitenklas en hangmatten. De aankoop was rond!

Op 1 december 2020 gaf de Stad ons uitleg bij het verdere verloop van de inrichting. De presentatie vind je hier.

Recent werden de wilgen aan de ingang grondig gesnoeid. We moeten ons echter geen zorgen maken, volgend voorjaar zullen ze weer nieuwe scheuten geven. Dit wordt een authentiek knotwilgenbosje. Het herinnert ons aan hoe onze buurt 100 jaar geleden nog was: het meersengebied met knotwilgen.

Ondertussen werd ook gestart met het plaatsen van een omheining tussen het park en de omliggende tuinen.

Volgend voorjaar worden enkele kaarspopulieren geveld, om veiligheidsredenen. We vroegen een deel van de stam te laten staan, als aandenken, en omdat dat ook goed is voor de biodiversiteit.

Vooraleer het park te kunnen inrichten moet de Stad een omgevingsvergunning aanvragen. Deze aanvraag is ingediend. De vergunning wordt, indien er geen complicaties optreden, in maart-april 2021 verwacht.

Aan de ingang in de Reigerstraat, achter het mozaïekmuurtje, komt een picknicktafel. Onder de picknicktafel komt verharding, met recuperatiemateriaal van de betonvlakte in het Citadelpark. De picknicktafel is zo gebouwd dat ook rolstoelgebruikers kunnen aanschuiven.

Daarachter komt een half verhard pad dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Er komt een klimplantenconstructie over het pad, zo voelen we ons meteen helemaal in de natuur. Ook tegen de muren komen klimplanten. Via het pad kan worden doorgewandeld naar de Ganzendries, via het terrein van het Lucernacollege.

Achter de knotwilgen komt een houten klim- en klauterelement, om al spelende het park te kunnen bereiken.

Nabij de doorgang naar het Lucernacollege komt een buitenklas. Tijdens de lesuren zal die door de school worden gebruikt, buiten de lesuren kan de buurt er gebruik van maken.

Bij vzw Mozaïek maakten ze een prachtig insectenhotel en boekenruilkastje. Het insectenhotel komt op een zonnige plek en het boekenkastje komt nabij de picknicktafel aan de ingang.

Binnen in het park komen ook zitbanken en hangmatten.

En voor de rest blijft alles zo natuurlijk mogelijk.

Na het ontvangen van de vergunning publiceert de stad een overheidsopdracht voor de inrichting van het park. Het is de bedoeling de inrichting in september – december 2021 te laten plaatsvinden.

Reigerspark 08aug20Wij hopen in die periode een tweede boomplanting te kunnen organiseren.

In de zomer 2021 werken we het mozaïekmuurtje af en stellen we weer elke zondag het park open.

Eenmaal het park ingericht is zal het volledig permanent toegankelijk zijn (hopelijk vanaf december 2021).

 

 

 

Pin It