Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Met terugkomst van de Redemptoristen zouden ze ook de fuiven in hun kerk stoppen.

De fuiven die wederrechtelijk worden georganiseerd in de Redemptoristenkerk op de Voskenslaan zouden ophouden. Altar zou gaan voor een nieuwe invulling: coworkingspace. Zou het toeval zijn dat de fuiven eindigen op het moment dat de redemptoristen zelf hun intrek nemen in de aanpalende gebouwen? Ze zouden immers kunnen meegenieten van de geluids- en fuifoverlast waarmee ze de buren jarenlang hebben opgezadeld.

 

Al jaren klagen buren over geluidsoverlast van de fuifzaal waarvan de muziek tot in de slaapkamers van de overburen te horen is en over het straatlawaai die de fuifgangers met zich meebrengen. Nochtans mogen er wettelijk geen fuiven georganiseerd worden in de kerk.

Toen de vzw Redemptoristen enkele jaren geleden voor de site een masterplan indiende, voegde ze daarbij ook een aanvraag voor bestemmingswijziging van de kerk. De aanvraag en de daarbij gekoppelde bouwaanvraag was misleidend, de goedgekeurde verbouwingen gebeurden niet (ze zouden fuiven verhinderen) en er werd meteen een fuifzaal ingericht. Als Werkgroep dienden we klacht in tegen de bouwovertredingen, wat leidde tot vaststelling van een bouwmisdrijf. Zie ons artikel van juli 2015 over deze saga en de overlast voor de buurtbewoners.

Het parket heeft echter het proces-verbaal geseponeerd (afgesloten zonder gevolg), maar de stad heeft aan het parket de gemotiveerde vraag gericht om het dossier te heropenen, gezien de aanhoudende klachten en het niet uitvoeren van de stedenbouwkundige vergunning. De overtredingen zijn zo flagrant dat het ook voor het parket moeilijk is om dit bouwmisdrijf schijnbaar door de vingers te zien. Er waren bovendien ook klachten van buurtbewoners dat opgetrommamlelde politie nauwelijks tot het opstellen van proces-verbaal te overreden was bij fuifoverlast en de klachten niet zou registreren. Ook de horecacoach kwam tussenbeide, vele stadsdiensten deden verhaal,...

Het aanhoudend protest en de klachten van buurtbewoners hebben uiteindelijk wel geholpen, alhoewel we er moeten bijzeggen dat het vier jaren duurde. Altar besloot blijkbaar onlangs om het organiseren van lucratieve fuiven en trouwfeesten te stoppen en over te schakelen naar een activiteit die binnen de vergunning valt, namelijk de creatie van een coworkingsplace.
Het is bijzonder cynisch dat dit gebeurt net op het moment dat de Redemptoristen zelf terug hun intrek nemen op dezelfde site en Acasa veel moeite doet om de appartementen die ze op die site bouwt te verkopen. Hun verkoopsleuze is immers "wonen in het park" en niet "wonen naast een fuifzaal".

Het is dus erg jammer dat de buurtbewoners moesten wachten tot de Redemptoristen terug kwamen op de site alvorens de fuifoverlast stopt, want het had allemaal niet mogen gebeuren. De overtreding was flagrant. Altar had een melding ingediend klasse 3 en kreeg strenge geluidsnormen opgelegd, die gecontroleerd konden worden. De normen voor het geluidsniveau die als bijzondere voorwaarde in de vergunning waren opgenomen, waren van die grootte-orde dat er geen fuiven, dansevenementen of dergelijke konden worden gehouden. Milieutoezicht moest dat controleren en de zaakvoerders werden daar geregeld door stadsdiensten en het horecaoverleg op gewezen.
Al op 30 mei 2013 werd een proces-verbaal opgemaakt voor het wijzigen van de hoofdfunctie van het gebouw van gemeenschapsvoorzieningen naar horeca en het aanbouwen van twee containers dienstig als sanitair blok (elk 3 x 6 m groot). Toch duurde het jaren tot de saga tot een einde kwam.

Alhoewel...: we blijven op onze hoede. Want zelfs nu nog kan je via de website de kerk boeken voor fuiven...

Pin It