Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

  • "Mobiliteitsstudie Gent Sint-Pieters" (maart 2005), klik hier ;
  • "Synthesedocument Ontwikkelingen Stationsomgeving Gent-Sint-Pieters" (april 2005), klik hier.

Gaandeweg werd deze einddatum echter alsmaar opgeschoven: eerst "naar schatting tot 2016" (zie: "Wijkprogramma Stationsbuurt Zuid (Stad Gent, Gebiedsgerichte werking, dec 2006), klik hier), dan naar "eind 2016" (zie: "Algemeen Overzicht van de werken" (PGSP, juni 2007), klik hier). Maar nadien ging de timing gestaag achteruit en nu blijkt dus dat die werken nog maar eens 2 jaar vertraging oplopen en in totaliteit bijna 20 jaar zullen gaan duren.

2) Het feit dat de werken momenteel nog niet eens halverwege zitten en nu al zoveel jaar vertraging hebben, is niet erg geruststellend voor de toekomst. De afbladderende verf aan de overkapping van perron 12, het daarmee samenhangende schadedossier en het faillissement van onderaannemer Oostingh Staalbouw BV zijn in dat opzicht veelbelovend.

Daarbij komt dat de fase van de werken die nu wordt afgerond (perrons 12, 11 en 10) relatief eenvoudig bereikbaar is: de stationszijde aan de St-Denijslaan is geheel open, de St-Denijslaan zelf is nagenoeg volledig in beslag genomen als werfzone en bovendien gaat deze naadloos over in de uitgebreide werfkeet op het toekomstige Mathildeplein.

Voor de volgende fasen echter is deze bereikbaarheid veel minder evident en moet de grondafvoer, de betonaanvoer en ook alle andere materialen over/onder de nieuwbouw getild/geschoven worden.

De totale hoeveelheid grond die daarbij moet worden afgevoerd is gigantisch: niet minder dan 470.000m3 grond graven de machines onder de treinsporen uit. Slechts 210.000m3 daarvan werd de afgelopen jaren (tussen het begin van de werken en juni 2014) al afgevoerd; de resterende 260.000m3 moeten tussen nu en 2024 nog een weg zien te vinden.

 

 (Gepubliceerd op: 30/06/2014)

Pin It