Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Op het einde van de Schoonmeersstraat is een poortje dat langs een rustige weg toegang verleent naar het Natuurpark Overmeers. Helaas bleef dit poortje buiten de schooluren steeds gesloten voor de buurt. Al jaren ijverde onze werkgroep dan ook om dit poortje permanent te openen. En zie nu, er werd ons recent verzekerd dat dit poortje vanaf nu altijd zal open blijven!

Meer informatie over trage wegen in onze buurt kan hier vinden.

(Update mei 2019)

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken.

Ook Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan trage wegen. Na een aantal verkenningen en rondvragen
vonden we een aantal potentiële trage wegen die ons nuttig en haalbaar lijken (groene kleur) en een
aantal potentiële trage wegen die ons minder prioritair lijken (rode kleur):

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken.
Ook onze drukke wijk Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan trage wegen. We gingen op zoek, vroegen jullie mening en vonden samen heel wat mogelijkheden.

Trage wegen van Voskenslaan naar campus Hogeschool Gent
Klik op de afbeelding voor grotere weergave

 

Vanuit de Voskenslaan zijn er talrijke wegen die toegang verlenen tot de terreinen van de Campus Hogeschool Gent. Op weekdagen worden deze heel intensief gebruikt door studenten. Maar na de schooluren en tijdens het weekend gaan de poorten onherroepelijk dicht. Meer nog, aan de oostkant is het terrein gesloten voor de buurt, maar aan de westkant blijft alles open voor de auto’s van de R4.
Nochtans bieden de terreinen van de Hogeschool een waardevolle rustzone in onze drukke en dicht bevolkte buurt. Je kan er kinderen laten fietsen en op de grasvelden een partijtje voetballen. En bovendien vormen ze een korte en rustige weg naar het Natuurpark Overmeers.

Onze werkgroep bespreekt al enige tijd met het bestuur van de Hogeschool en met Stad Gent of er een mogelijkheid is om het terrein van de campus ook buiten de schooluren open te stellen voor de buurt.

Trage wegen van Voskenslaan naar campus Hogeschool Gent
Klik op de afbeelding voor grotere weergave

 

Momenteel is het Natuurpark Overmeers toegankelijk via de hoofdingang in de Sint-Denijslaan en via het fietspad langs de Vaerwyckweg. Nochtans zijn er nog interessante paden die naar het Natuurpark kunnen leiden. Het openstellen van meer trage wegen naar het Natuurpark zou mensen toelaten hun wandeling door het Natuurpark te verlengen en te variëren.

Vroeger leidden de trage wegen mensen recht door de velden naar de kerk. Vandaag zorgen trage wegen ervoor dat mensen de drukte van de stad kunnen ontvluchten om de schaarse stukjes groen op te zoeken. 

In het kader van het Project Trage Wegen ging de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten op zoek naar trage wegen in onze eigen buurt. Ook jij kan je mening geven!

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt uitsluitend af van de gebruikers.

Waar vroeger op het platteland de trage wegen de mensen recht door de velden naar de kerk leidden, laten vandaag de trage wegen de mensen de drukte van de stad ontvluchten en de schaarse stukjes groen opzoeken. Ook Sint-Pieters-Buiten heeft behoefte aan dergelijke trage wegen.