Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

VLM site luchtfotoOp dit moment loopt het openbaar onderzoek voor het RUP Groen van Stad Gent. Dankzij dat plan wordt liefst 373 hectare groen en natuur - zo'n 560 voetbalvelden - extra beschermd of gecreëerd. Het gaat onder meer over het Reigerspark (Afb hiernaast), de twee groenzones op Overwale (Voskenslaan) en het bosgebied tussen HOGent en de R4. 

Samen met Natuurpunt Gent vragen we iedereen om het plan te steunen door een steunschrift in te dienen, als tegenwicht tegen de vele bezwaarschriften die er onvermijdelijk ook zullen zijn. Dit kan tot uiterlijk 11 februari 2021. DOEN !!!!

Meer info lees je hier (met voorbeeld van steunschrift). Specifiek voor de groenzone tussen StDenijslaan-Wiemersdreef-spoorweg is er dit voorbeeld van steunschrift; en hier voor het gebied Overwale (Voskenslaan)

VlaggetjesNieuwsbriefJan2021ALees hier onze Nieuwsbrief januari 2021, met daarin o.m. Stand van zaken Projectontwikkeling Overwale (Site “Redemptoristen”), Verkaveling “Vossenbos”, RUP “Groen” waardoor in Gent 373ha groen en natuur -zo'n 560 voetbalvelden- extra beschermd of gecreëerd worden, o.m. het Reigerspark, 2 groenzones op Overwale en bosgebied tussen R4 en HOGent (Voskenslaan).

Vossenbos2Geprangd tussen het "Flanders Expo"-complex, het Algemeen Ziekenhuis Maria-Middelares, de R4-Buitenring en de Raymonde de Larochelaan strekt zich een relict van de vallei van de Grietgracht-Leebeek uit. Het betreft een naar stedelijke normen vrij uitgestrekte open ruimte van 15,65 hectare, wat even uitgestrekt of zelfs uitgestrekter is dan de nabijgelegen

Reigerspark PresentatieStadGent 01dec20In 2019 ontwikkelden we allen samen een plan voor ons park. Dankzij het Burgerbudget van de Stad Gent kregen we daarbij professionele ondersteuning.

Ondertussen ging de Stad Gent over tot aankoop van het park. Van onze kant ruimden we het op, plantten we extra bomen en werkten we aan een kleurrijk mozaïekmuurtje. Eind 2019 organiseerden we

Station Gent St Pieters LightDe NMBS en Gentse burgemeester maakten begin dit jaar bekend dat “Dankzij een constructieve samenwerking tussen de projectpartners is er een kwalitatieve oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassingen aan het stationsontwerp”.

Alle treinreizigers en buurtbewoners waren verheugd om te vernemen dat er eindelijk zou worden verder gewerkt aan deze werf van de eeuw. De verbouwingswerken zijn gestart in 2005, de voorlopige einddatum die nu wordt

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, Project Gent Sint-Pieters (PGSP)      [de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

FonteinVoorbeeldAls buurtverenigingen volgen wij de ontwikkeling van de “Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte" van nabij. Zeker het luik "Klimaatrobuuste wijk”, dat de principes en krachtlijnen voor de ontwikkeling PGSP voor de komende decennia moet vorm geven, spreekt ons erg aan.

We zijn immers een

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, luik Mobiliteit, Project Gent Sint-Pieters (PGSP) [de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

DeelgebiedenPGSP Masterplan2018Als buurtvereniging volgen wij de ontwikkeling van de “Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, luik Mobiliteit” van dichtbij. Die moet de principes en krachtlijnen vorm geven voor de ontwikkeling PGSP voor de komende decennia.

Economische winstmaximalisatie gaat voor op ecologisch denken. De schaamte voorbij... 

2015 10 12   Verdwijnen biologisch waardevol gebied Redemptoristen

Update 27/10/20: De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen sprak zich uit over het beroep van de vzw Redemptoristen: de omgevingsvergunning wordt ook in beroep geweigerd. Een terecht oordeel waarvan wij met tevredenheid acte nemen.

De vzw Redemptoristen Vlaanderen diende dit voorjaar een aanvraag in bij de Stad Gent voor een wijziging van hun verkavelingsvergunning in wat men de Clemenspoort op de Overwale noemt. Men wou illegaal gekapte bomen regulariseren. En bovendien wou men

Actualisatie Masterplan Publieke Ruimte, luik Mobiliteit, Project Gent Sint-Pieters (PGSP) [de pdf-versie van dit webartikel kan je hier downloaden]

Tramtunnel1Station Gent St-Pieters is een multi-modale vervoers-magneet die vanuit de verre omgeving grote drommen leerlingen, studenten, werknemers, toeristen en gelegenheidsbezoekers naar onze woonwijk St-Pieters-Buiten (Adm: "Stationsbuurt Zuid") brengt of van waaruit zij vertrekken naar elders. Voor vele van die reizigers ligt hun eindbestemming in de onmiddellijke Stationsomgeving (kantoren, administratie, onderwijsinstellingen edm) – anderen stappen hier over op andere transportmodi om hun traject (nog even) verder te zetten. Van de ca. 55.000 treinreizigers die dagelijks gebruik maken