Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Sint-Pietersabdij GentTot het eind van de achttiende eeuw was het gebied van onze wijk, een domein van ongeveer 900 hectare ten zuiden van de stadsomwalling, eigendom van de Sint-Pietersabdij. Omdat het buiten de stadsmuren lag werd dit gebied "Sint-Pieters-Buiten" of "Sint-Pieters nevens Gent" genoemd.

In de loop der jaren moest de agrarische bevolking van het gebied stilaan wijken voor de uitbreiding van de stad Gent. Met het oog op de wereldtentoonstelling van 1913 werd het Sint-Pietersstation gebouwd. De bouw van het station was bepalend voor verdere stedebouwkundige ontwikkeling. De prestigieuze verkaveling van het Miljoenenkwartier (1926) gaf aan onze wijk zijn huidige aanblik.

Het station Gent-Sint-Pieters

Bij de bouw van het Sint Pietersstation in 1908 kwam er heel veel bij kijken. Architect Louis Cloquet (1849-1920), kreeg opdracht tot het bouwen van een volwaardig en prestigieus stationsgebouw. Het Sint Pietersstation. De werken werden toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde en duurden van 1910 tot 1912. Tegelijkertijd kwamen de sporen op een verhoogde berm. Hierdoor vermeed men de talrijke gevaarlijke overwegen en kon men tegelijk een tracé realiseren dat de diverse waterlopen overbrugde. 
De foto's zijn leuk om ze te vergelijken met de huidige werkzaamheden van het station. Mankracht versus technisch vernuft.

(Bron: Gent-Geprent)

 

Pin It