Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

Het "Project Gent Sint-Pieters" (PGSP) is de overkoepelende benaming waaronder de verschillende projectpartners van de 4 deel-projecten aan en rondom het Gentse Sint-Pietersstation samen naar buiten treden.

Binnen het PGSP is de "Klankbordgroep" (zie ook op onze website onder "Links") het ontmoetingsmoment waarop de PGSP-projectpartners en belanghebbende omwonenden (buurtbewoners,

scholen en verenigingen zoals die voor minder-validen, voor de lokale middenstand edm) op regelmatige tijdstippen bijeenkomen om informatie uit te wisselen en standpunten te verduidelijken.

Op vraag van deze Klankbordgroep stelde de Werkgroep Sint-Pieters-Buiten er op 05 mei 2014 haar voorstel van Wijkverkeerscirculatieplan voor, zoals dat tot stand kwam op basis van uitgebreid buurtoverleg. De slides van deze presentatie vind je hier.

Het overzicht van de voorafgaande Buurtinformatieavonden en het daaruit resulterende Synthesedocument vind je in eerdere artikels op onze website, te beginnen hier.

Breed draagvlak

Uit de eerste reacties van de grote groep aanwezigen, bleek dat zij aangenaam verrast waren door de grondigheid van dit buurtinitiatief: gaande van de degelijkheid van de minitieus verzamelde cijfers, statistieken en documenten; over de hoge graad van participatie, instemming en consensus onder de buren wat ervoor zorgt dat dit Wijkcirculatieplan breed gedragen wordt onder de wijkbewoners; tot de constructieve concreetheid van het voorstel op basis waarvan op behoorlijk korte termijn en zonder grote kosten maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersleefbaarheid en het verblijfsklimaat in onze woonwijk aanzienlijk te verbeteren.

Pin It